eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
 7. Przed wpisaniem kodu autoryzacyjnego SMS, sprawdź numer rachunku odbiorcy

Komunikat


Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach w trosce o bezpieczeństwo swoich Klientów pragnie zwrócić uwagę na tematykę bezpieczeństwa systemu bankowości internetowej.

Przypominamy Państwu podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z usługi bankowości internetowej:

 1. nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku;
 2. nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np.: identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej;
 3. zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony Banku zaczyna się od https://;
 4. należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki;
 5. przed potwierdzeniem operacji należy uważnie czytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku na który wysyłane są środki jest zgodny ze zleceniem Klienta;
 6. należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/wklej, CTRL+C/CTRL+V, CTRL+INSERT/SHIFT+INSERT), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym, kopiowanym numerem rachunku;
 7. nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart kredytowych, itp.;
 8. nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom;
 9. należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np.: w kawiarenkach, u znajomych);
 10. należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskiego oprogramowania, takie jak: przeglądarki internetowe, Java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików PDF;
 11. należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację;
 12. instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;
 13. należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia WYLOGUJ;
 14. w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.


Więcej na stronie:
www.zbp.pl

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach