eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
 7. Przed wpisaniem kodu autoryzacyjnego SMS, sprawdź numer rachunku odbiorcy

KomunikatNOWA WERSJA SYSTEMU eCorpoNet


Uprzejmie informujemy, że udostępniliśmy dla Państwa nową wersję aplikacji eCorpoNet. Będą mogli Państwo wybrać w momencie logowania nową wersję eCorpoNet lub dotychczasową wersję eCorpoNet (JAVA). Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną instrukcją obsługi eCorpoNet w wersji przeglądarkowej. Instrukcja do pobrania pod przyciskiem "Dokumentacja" na stronie logowania eCorpoNet w wersji przeglądarkowej. Uwaga: nowa wersja wymaga instalacji wtyczki w przeglądarce oraz oprogramowania SignNetHost dla użytkowników podpisu kwalifikowanego - więcej informacji w instrukcji obsługi.

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach w trosce o bezpieczeństwo swoich Klientów pragnie zwrócić uwagę na tematykę bezpieczeństwa systemu bankowości internetowej.

Przypominamy Państwu podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z usługi bankowości internetowej:

 1. nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku;
 2. nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np.: identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej;
 3. zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony Banku zaczyna się od https://;
 4. należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki;
 5. przed potwierdzeniem operacji należy uważnie czytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku na który wysyłane są środki jest zgodny ze zleceniem Klienta;
 6. należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/wklej, CTRL+C/CTRL+V, CTRL+INSERT/SHIFT+INSERT), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym, kopiowanym numerem rachunku;
 7. nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart kredytowych, itp.;
 8. nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom;
 9. należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np.: w kawiarenkach, u znajomych);
 10. należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskiego oprogramowania, takie jak: przeglądarki internetowe, Java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików PDF;
 11. należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację;
 12. instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;
 13. należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia WYLOGUJ;
 14. w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.


Więcej na stronie:
www.zbp.pl

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach